KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AÇIK RIZA FORMU

KIDS IN THE KITCHEN / MUTFAKTAKİ ÇOCUKLAR

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AÇIK RIZA FORMU

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın sınırları çerçevesinde;

 

  • TK Taylight Beslenme Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından yürütülmekte olan çocukların kalıcı olarak sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmelerine yönelik Beslenme Davranış Değişikliği ve Sağlıklı Beslenme Eğitimleri, atölye çalışmaları, bilgilendirme toplantıları faaliyetleri için Aydınlatma Metninde belirtilen sınırlar dahilinde olmak üzere bir kısım Kişisel Veriler Şirketimiz tarafından işlenmektedir.
  • “Veri Sorumlusu” Şirket’tir.
  • Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmakta olup sayılanlarla sınırlı olmamak üzere kimlik fotokopisi, ikametgâh, fotoğraf, sağlık verileri, ses kayıtları gibi bilgiler kişisel veridir.
  • Şirket, KVKK’nın 5.maddesinde sayılan kişisel verilerin işlenme şartlarından “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunu meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak bir kısım kişisel verileri işleyebilecektir.
  • Kişisel verilerin elde edilmesi, depolanması, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi gibi verilerin üzerinde yapılan her türlü işlemin usulüne uygun yapılması Şirketin sorumluluğundadır. Şirket, kişisel verilerin usulüne uygun olarak işlenmemesi nedeniyle doğabilecek zararlardan dolayı Kanun kapsamında hukuki işlemlerin yapılabileceğini kabul etmektedir.
  • Şirket, tarafınıza ait tüm kişisel verileri kendi sorumluluklarının yerine getirilmesi, faaliyetlerinin yürütülmesi, tarafınıza karşı yükümlenilen faaliyetlerin yerine getirilebilmesi, danışmanlık, eğitim hizmetlerinin verilebilmesi, kişiye özel çözümler sunulabilmesi, vergi dairesi, maliye, sosyal güvenlik kurumu, kolluk kuvvetleri ve diğer kurumlara yasal bildirimlerin yapılabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanabilmesi, kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, gerekli iş planlamasının yapılması, size özel danışmanlık hizmetlerinin verilebilmesi ve bunların planlanabilmesi amacıyla kullanmayı kabul etmiştir. Tüm bu kişisel veriler, yasal olarak Şirket’in faaliyetleri kapsamında gerekli kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecek ve işlenebilecektir.
  • Söz konusu kişisel veriler yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, hizmet kalitemizin artırılması, size özel çözümler sunulabilmesi için Birleşik Krallık, İngiltere’de merkezi bulunan iş ortağımız Wellington Court 55-67 Wellington Road NW89TB London England adresinde yerleşik Kids in The Kitchen işletmesi ile paylaşılabilir.
  • Kendinize ait kişisel verilerin elde edilmesi, depolanması, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi olmak üzere verilerin ne şekilde işlendiğine dair bilgileri, veri sahibi/ilgili kişi olarak Şirket’ten talep edebilirsiniz. 
  • Şirket, yukarıda kapsam çerçevesinde ve faaliyetlerinin ifası amacı ile size ait özel nitelikli kişisel verileri de işleyebilecektir. Bu halde, sağlık verileri gibi özel nitelikli veriler Kanun’da belirtilen kapsamda, sadece Şirket’in yetkilendirilmiş kişiler tarafından muhafaza edilecek, bunların korunması için ek önlemler alınacaktır.

Kişisel verilerimin (özel nitelikli kişisel verilerim de dâhil olmak üzere), yukarıda belirtilen kapsam ile sınırlı olmak üzere Şirket tarafından işlenmesini, tarafıma sunulan Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı okuyup anladığımı ve bu anlamda tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını:

KAYIT OL
Top
Şifrenizi unuttuysanız, aşağıya tıklayın.
Kullanıcı kaydınız yoksa, lütfen aşağıya tıklayın.