GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI

 1. AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Gizlilik Politikası, TAYLIGHT (“Şirket”) ‘ne ait veri güvenliği ve veri gizliliği sürelerini belirlemek üzere hazırlanmıştır. Şirket, veri sahiplerinin kişisel verilerini işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) ile uyumlu olmakla sorumludur.

Her türlü kişisel verinin en üst seviyede gizlilik ve güvenlik tedbirini sağlamak Şirket olarak ana hedefimiz olup bilişim sistemlerinde ve fiziki ortamda işlenen, saklanan her türlü kişisel verinin güvenliği en üst seviyede sağlanmaktadır.

Şirketimiz çocukların kalıcı olarak sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmelerine yönelik Beslenme Davranış Değişikliği ve Sağlıklı Beslenme Eğitimleri, atölye çalışmaları, bilgilendirme toplantıları düzenlemekte ve bu kapsamda danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bu çerçevede kimi zaman okullar ve eğitim kurumları ile işbirliği yapılmaktadır.

İşbu Gizlilik Politikası ve kişisel verilerin korunmasına dair Şirket tarafından benimsenen her politika, uygun çevrimiçi veya çevrimdışı kanallar ile Şirket çalışanlarına duyurulmakla Şirket organizasyonu dâhilinde işlenen tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

 

 1. PROSEDÜR VE VERİLERİN KORUNMASI

İşbu Politika kapsamında, Kanun’un sınırları çerçevesinde, kişisel veri işleme faaliyetlerinin gerçekleşebilmesi için Şirket tarafından aşağıdaki hususların mevcudiyetine dikkat edilmektedir:

 1. Kanun tarafından öngörülen hallerde veri sahibi gerçek kişilerden Şirket tarafından açık rızanın alınmış olması,
 2. Veri sahibi kişilere kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak gerekli aydınlatmanın yapılmış olması,
 3. Veri sahibinin işleme faaliyetlerine yönelik olarak taraf olduğu işlemler için Şirket ile arasında mevcut bir sözleşmenin olması,
 4. Şirket’in yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 5. Kişisel veriler işlenirken veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması,
 6. İlgili kanun hükümleri gerektirdiği takdirde kişisel verilerin kamu kurum ve kuruluşları gibi resmi mercilere aktarımının yapılması,
 7. Şirket’in işveren olarak yükümlülüklerini yerine getirmesi, personel haklarının sağlanması ve mevzuatta öngörülen diğer hallerde kişisel veri işlemenin zorunlu olması,
 8. Özel nitelikli kişisel verilerin Kanun’da öngörülen tedbirler sağlanarak ve ilgili mevzuat gerektirdiği takdirde işlenmesi.

Şirket’in geliştirdiği yeni iş süreçleri bakımından gizliliğin sağlanması adına ilgili iş sürecinde gereken her türlü teknik ve idari tedbir benimsenmektedir. Bu kapsamda ;

 1. Çalışanlarımıza düzenli olarak eğitimler verilmektedir,
 2. Şirket içinde veri güvenliğine yönelik düzenli denetimler gerçekleştirilmektedir,
 3. Verilerin amaçla sınırlı olarak işlenmesine özen gösterilmektedir,
 4. Özel nitelikli verilerin korunmasına yönelik ek önlemler alınmaktadır.

 

 1. ŞEFFAFLIK VE AÇIKLIK

Şirket, elde ettiği kişisel verilerin işleme ve muhafazası esnasında şeffaflık ve açıklık ilkesini benimsemektedir. Bu anlamda Şirket, kişisel verisini işlediği veri sahiplerinin bilgisine aşağıdakileri sunar:

 1. Veri Sorumlusu sıfatını haiz Şirket’in unvan ve iletişim bilgileri,
 2. Veri işleme faaliyetinin amacı ve yasal dayanağı,
 3. Kişisel veriye erişebilecek olan kişiler, kimlere aktarıldığı ve aktarım amacı. Eğer veriler yurt dışına aktarılıyor ise Şirket ilgili aktarım işlemine ve güvenlik önlemlerine yönelik politika, prosedür ve veri aktarım sözleşmelerini yürürlüğe sokacaktır.
 4. Veri işleme faaliyetlerine ilişkin her türlü bilgi, açık ve yalın bir dil kullanılarak kolay erişim sağlanabilecek Şirket KVKK uyum dokümanlarında bulunmaktadır.
 5. Şirket, veri sahibinin mevzuattan kaynaklanan haklarını kolaylıkla kullanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmış uygun başvuru yöntemlerini hayata geçirmiştir.
 6. Şirket’in temin ettiği kişisel verilerin, veri sahibi dışında farklı bir kaynaktan gelmesi durumunda, söz konusu kaynağın rızasının bulunduğuna dair taahhüt veri sahibinden alınmaktadır.
KAYIT OL
Top
Şifrenizi unuttuysanız, aşağıya tıklayın.
Kullanıcı kaydınız yoksa, lütfen aşağıya tıklayın.